خاویار شیلات

 

خاویار سوروگا

تقریباً 7 ‏سال طول می کشد که این نوع از خاویار شیلات، بالغ و آماده ی خاویاردهی شود. این خاویار دارای دانه های کوچک خاکستری تیره است. لازم به ذکر است که خاویار سوروگا برخلاف جایگاه خود، به خاطر طعم خاص خود بین افراد بسیار محبوب هستند.

خاویار سوروگا دارای دو نوع دریایی و پرورشی می باشد.