خاویار-بلوگا دریایی رقم 2
خاویار بلوگا دریایی رقم 2
تولید کننده: سازمان شیلات ایران
دی ان ان evoq