خاویار طلایی

خاویار آسترا(خاویار طلایی)

خاویار آسترا دارای دانه های متوسط و طیف رنگی خاکستری تیره تا زیتونی روشن می باشد. رنگ روشن این نوع خاویار به نام خاویار طلایی شهرت دارد که بسیار نایاب می باشد. تقریباً 10 ‏سال طول می کشد که ماهی این گونه بالغ و آماده ی خاویار دهی شود. این تنها گونه از خاویار است که طعم خاص فندقی دارد و به همین دلیل بسیار متفاوت و طرفداران خاص خود را دارد.
خاویار آسترا دارای دو نوع دریایی و پرورشی می باشد.