تاس ماهی


ماهی قره برون یا آسترای (تاس ماهی) ایرانی

نام علمی: Acipenser Persicus
از بین پنج گونه تاس ماهیان دریای خزر، سه گونه که به ماهی آسترا مشهورند عبارتند از تاس ماهی ایرانی، تاس ماهی روسی و شیپ تاس ماهی (شکم برهنه) فراوانترین گونه ماهیان خاویاری حوضه جنوبی دریای خزر هستند. در حال حاضر بیشترین ذخایر این ماهی در جنوب شرقی دریای خزر یافت می شود و بیشترین تخم ریزی این ماهی در فصل بهار صورت می گیرد.

نرهای این گونه در سن 11 – 8 سالگی و ماده در 16-10 سالگی به بلوغ می رسند. این گونه نسبت به بقیه بسیار پر اشتها و کاوشگرانه کف دریا را با شاخک های حساس زیر پوزه در پی غذا جستجوی می کند و در اعماق آب از گیاهان دریایی تا انواع موجودات ریز دریایی را می بلعد. ماهی قره برون یا آسترای تا ۲ متر قد کشیده و می تواند به وزن ۲۰۰ کیلوگرم برسد. قد متوسط آن ۲ تا ۱ متر و وزن آن معمولاً بین ۲۰ تا ۸۰ کیلوگرم است.

خاویار قره برون نسبت به دو مورد دیگر تنوع رنگی بیشتری دارد و طیف رنگی آن از خاکستری تیره تا روشن و در موارد نادری، رنگ طلایی را در برمی گیرد.

خاویار آسترای ایرانی یا قره برون از جمله مشهورترین و پرطرفدارترین انواع خاویار در جهان می باشد. تنها گونه با طعم خاص فندقی است، از اینرو بسیار متفاوت و کمیاب می باشد. میانگین تولید خاویار این ماهی با افزایش سن بیشتر می شود و مقدار آن بر اساس فصول سال نیز متفاوت است. بطور متوسط از هر تاس ماهی ایرانی حدود 5 تا 4 کیلو خاویار بدست می آید.