خاویار-سوروگا دریایی رقم 2
خاویار سوروگا دریایی رقم 2
تولید کننده: سازمان شیلات ایران
دی ان ان evoq