خاویار-آسترا دریایی رقم 2
خاویار آسترا دریایی رقم 2
تولید کننده: سازمان شیلات ایران
دی ان ان evoq