خاویار سوروگا دریایی رقم 3
تولید کننده: سازمان شیلات ایران
دی ان ان evoq