خاویار سوروگا دریایی رقم 3
تولید کننده: سازمان شیلات ایران
قیمت 3,950,000
دی ان ان evoq