خاویار-سوروگا دریایی رقم 1
خاویار سوروگا دریایی رقم 1
تولید کننده: سازمان شیلات ایران
دی ان ان evoq