خاویار-آسترا دریایی رقم 3
خاویار آسترا دریایی رقم 3
تولید کننده: سازمان شیلات ایران
دی ان ان evoq