خاویار-آسترا دریایی رقم 1B
خاویار آسترا دریایی رقم 1B
تولید کننده: سازمان شیلات ایران
دی ان ان evoq