آدرس:

میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - کوچه 12 شرقی - پلاک 16 - واحد 3

شماره تماس:

  ۰۲۱۵۳۷۶۱۰۰۰

تلفکس:

  ۹۸۲۱۸۸۵۴۲۶۸۷

ایمیل:

neginabzian@gmail.com

وبسایت:

www.negineabzian.com

Loading